သူနာပြုဘွဲ့လွန် သင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်၌ ဖွင့်လှစ်မည့် သူနာပြုမဟာသိပ္ပံသင်တန်းသို့ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသူနာပြုများ လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်းကြေညာအပ်ပါသည်။

Download File: