သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် သူနာပြုပါရဂူဘွဲ့ (၃)နှစ်သင်တန်းအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၌ ဖွင့်လှစ်မည့် သူနာပြုပါရဂူဘွဲ့ (Ph.D (Nursing) ) သင်တန်းသို့ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသူနာပြုများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။ 

 

Download File: